Produkt dnia
Producenci
Bestsellery
NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE
Tulejka na hyb myśliwski dzik do kapelusza, Makama
Tulejka na hyb myśliwski dzik do kapelusza, Makama

49,00 zł

Kategorie blog
  •  

    Poznaj wieczystą

    gwarancję na

    lunety i lornetki

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepikmysliwski.pl

Poniższa Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
II. Przetwarzanie danych osobowych w celu sprawnej realizacji zamówienia
III. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy prowadzenia konta w sklepie
IV. Przetwarzanie danych w celu bezpośredniego kontaktu z klientem
V. Przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter - subskrypcja
VI. Przetwarzanie danych osobowych w celu poinformowania o przyznanym stałym rabacie
VII. Przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności
VIII. Przetwarzanie danych osobowych w celu pomiaru wyników
IX. Przetwarzanie danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych
X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
XI. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
XII. Pliki „Cookies”
XIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu sklepikmysliwski.pl jest F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL5531392260, REGON 070870962, email: sklep@sklepikmysliwski.pl, tel. +48 334720922, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
Wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu sklepikmysliwski.pl.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPRAWNEJ I KOMFORTOWEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dane osobowe zbierane są w trakcie składania zamówienia.
Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w szczególności z obowiązków podatkowych). Przetwarzane dane osobowe to:
imię i nazwisko
adres
adres e-mail
numer telefonu
firma
NIP
W przypadku zamówień na produkty objęte regulacjami ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (czyli np. broń czarnoprochowa, paralizatory, czy broń hukowa) dodatkowo zbierane są dane: PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. PayU, PayPal), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami podatkowymi powiększony o okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zarówno Administratora jak i Klienta.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMOWY PROWADZENIA KONTA W SKLEPIE

Dane zbierane są przy zakładaniu Konta w Sklepie i w trakcie jego prowadzenia.
Przetwarzane dane niezbędne do realizacji Umowy prowadzenia konta w Sklepie:
adres e-mail
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu automatycznego uzupełniania formularza zamówienia. Jeżeli klient zgadza się na takie przetwarzanie danych może je wpisać w odpowiednie okienka na swoim Koncie w Sklepie. Te dane to:
imię i nazwisko
adres
numer telefonu
firma
NIP
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
Dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą do czasu rozwiązania umowy o prowadzenie Konta. Klient może tego dokonać w dowolnym czasie używając przycisku “Usuń konto”.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Klienta przetwarzane będą do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta.
Klient może wycofać zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy usunąć dane z okienek i kliknąć przycisk “Zapisz zmiany”.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Podanie adresu e-mail jest warunkiem zawarcie umowy, jest ono dobrowolne ale jego brak uniemożliwi prowadzenie Konta w Sklepie.
Podanie pozostałych danych na Koncie jest dobrowolne. Ich brak uniemożliwia automatyczne uzupełnianie formularza zamówienia.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM

Dane zbierane są w trakcie kontaktu rozpoczętego przy pomocy formularza kontaktowego, telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail, Czatu lub innych narzędzi komunikacji.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klientów zwracających się z zapytaniem.
Przetwarzane dane to:
adres e-mail
imię i nazwisko
numer telefonu
Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku.
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ŚWIADCZENIA USŁUGI SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Dane osobowe zbierane są w trakcie zapisu na usługę subskrypcji oraz w trakcie jej trwania.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wysyłkę subskrypcji Newsletteru.
Przetwarzane dane to:
adres e-mail
Dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@sklepikmysliwski.pl
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
Jako usługę uzupełniającą sklep może zaoferować usługę “Powiadom mnie o dostępności”. Klient może podać swój adres e-mail jeżeli chce otrzymać powiadomienie o ponownej dostępności produktu w danym momencie niedostępnego. Powiadomienie o ponownej dostępności wysyłane jest tylko jeden raz.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usługi.


VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POINFORMOWANIA O PRZYZNANYM STAŁYM RABACIE

Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia programu lojalnościowego - rabat dla stałego klienta to:
adres e-mail
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przez sklep sklepikmysliwski.pl.
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia programu lojalnościowego KSK będzie odbywało się do czasu rezygnacji Klienta z uczestnictwa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Klientom oraz do zapewnienia niezawodności świadczenia usług Administrator przetwarza następujące dane:
adresy IP
unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies)
możemy łączyć unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach
typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
aktywność w witrynie sklepikmysliwski.pl
źródła odwiedzin
Dzięki tym informacjom Administrator ma możliwość wykrywania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, które mogłyby wyrządzić szkodę zarówno Klientom jak i Administratorowi ale także innym osobom. Dzięki temu Administrator ma możliwość reagowania i zapobiegania im.
Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie:
wymogu zapewnienia prawidłowości, integralności i poufności danych
interesów Administratora aby chronić swoich praw, bezpieczeństwa w tym również by zabezpieczać dane niezbędne do dochodzenia roszczeń lub żądań.
Dane te przechowywane są tak długo jak długo mogą być istotne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU POMIARU WYNIKÓW

Dla utrzymywania i ulepszania usług oraz oferty Sklepu, tak by zaspokajały potrzeby Klientów, Administrator przetwarza dane:
adresy IP
unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, której używa Klient (czyli m.in. pliki Cookies). Unikalne identyfikatory powiązane z różnymi przeglądarkami mogą być łączone jeżeli klient jest zalogowany na swoje Konto na kilku przeglądarkach.
typ i ustawienia przeglądarki oraz urządzenia
aktywność w witrynie sklepikmysliwski.pl
źródła odwiedzin
informacje o zakupach, sposobach płatności i dostawy
Cel przetwarzania wynika z prawa Administratora do racjonalnego gospodarowania swoimi zasobami.
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści).

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW PRAWNYCH

Wszystkie dane wymienione w paragrafach poprzednich mogą być również przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych w m.in. w sytuacjach takich jak:
reagowanie na proces prawny
prawomocne żądania instytucji państwowych
zabezpieczanie danych w celu dochodzenia roszczeń

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do:
Google
Paypal (w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem PayPal)
Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych określanych jako “Privacy Shield”, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

XI. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@sklepikmysliwski.pl.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. PLIKI "COOKIES"

Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu sklepikmysliwski.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe i zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszej polityki, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl